Noticies

06/06/2023 Subvencions
L’Àrea de recursos Humans , Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, ens ha atorgat una Subvenció per al foment de l’Ocupació 2022 de 9.500,00 € , amb la que s’ha finançat un contracte de treball temporal.
23/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’ajuntament de Vallfogona de Riucorb, una subvenció per import de 3.363,46 €; pel concepte C I) Adquisició servidor enrackat i NAS còpies seguretat.
20/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ens ha concedit en aquesta línia a l’ajuntament de Vallfogona de Riucorb, una subvenció de 20.000,00 € , per la construcció d’una Pista Cruyff Court.
27/10/2022 Subvencions
L’Ajuntament de Vallfogona de Riucorb ha rebut de la Diputació de Tarragona, Unitat assistència secretaria‐intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, una subvenció d’acord la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens...
17/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallfogona de Riucorb; una subvenció per import de 22.674,03 €. Línia 2 – PAESC; per dur a terme l’actuació: Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat de diversos carrers i instal•lació fotovoltaica d’autoconsum a la coberta del local...
07/10/2022 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a municipis petits , ha atorgat a l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb una subvenció de 120.000€ per a l'obra de "Rehabilitació dels espais urbans" de Vallfogona de Riucorb.
06/10/2022 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a inversions (2023) , ha atorgat a l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb una subvenció de 153.010,43€ per a l'obra de "Rehabilitació dels espais urbans" de Vallfogona de Riucorb.
28/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ens ha concedit a l’ajuntament de Vallfogona de Riucorb, una subvenció de 5.669,32 €, per activitats culturals i d’interès ciutadà 2022. Concepte: Actes en honor a Santa Maria 2022
28/09/2022 Subvencions
Línia 2 - Salut La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb una subvenció de 8.222,93 €
28/09/2022 Subvencions
Línia 1.3 - Agent cívic La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb una subvenció de 6.539,20 €

Pàgines

Menu