Administració

Adreça: La font, 4

CP: 43427

Telèfon: 977 88 00 00

Fax: 977 88 00 00

Correu electrònic: ajuntament@vallfogonaderiucorb.cat

CIF: P4316100I

Atenció al públic: Dimarts i dijous de 10 a 14 h.

Atenció al públic - Alcaldia i Secretaria : Dimarts de 10 a 14 h.

Secretària: Maria Assumpció Canela Corbella

Menu