PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020

29/10/2020

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una  subvenció  corresponents a l'anualitat 2020, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 20.000,00 € per a dur a terme l’actuació : Condicionament de l’accés al nucli urbà 2ª fase amb un pressupost d’execució material de 22.475,10 €
Es previst que l’actuació quedi finalitzada durant aquest any 2020

 

Menu