Subvenció de la Diputació de Tarragona

28/12/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb una subvenció nominativa prevista al pressupost de la Diputació de Tarragona de 2023:
 
Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
 
Municipi: Vallfogona de Riucorb
 
Concepte: Activitats any del rector de Vallfogona
 
Pressupost de l'actuació: 138.113,29 euros
 
Pressupost Elegible: 122.791,99 euros
 
% concedit: 48,86%
 
Import concedit: 60.000,00 euros
 
Observacions: Del pressupost de l'actuació s'exclouen les despeses corresponents a inversió (12.928,40€) i dietes (2.392,90€), per ser conceptes no subvencionables. Total: 60.000,00 euros
Menu